STUDENTS FOR STUDENTS

Onder de naam Students for Students werd in het najaar van 2018 door twee scholieren geld opgehaald voor jongeren in het zuiden van India. Het project, dat was opgezet in samenwerking met het Sint-Janscollege, Code Product Solutions en Karunalaya, werd al snel een groot succes. Uiteraard mocht een promotievideo niet ontbreken! Uiteindelijk raakten meer dan honderd mensen bij het project betrokken, en met de opbrengsten van de actie konden honderden kinderen worden voorzien van lesgeld, schoolboeken en andere voorzieningen.